Valdybos pirmininkas


Sveiki sodininkai, po Kęstučio netekties, teismo sprendimu laikinai jo pareigas perima EUGENIJUS TAMOŠIŪNAS (teugenijus@gmail.com, tel. 8 687 27318). Jis sodo bendriją atstovaus ir pažymas išdavinės tol, kol bus išrinktas naujas pirmininkas, o kartu ir nauja taryba. Kadangi darbų perdavimo nebuvo, tai prašome su neskubiais klausimais į pirmininką neskubėti kreiptis, leisti apšilti kojas.