Metinis mokestis, skaičiuojamas nuo sklypo ploto – 7, 00 Eur už arą. Buitinių atliekų (šiukšlių) išvežimo mokestis – 0, 00 Eur nuo sklypo. Aplinkos tvarkymo mokestis – 5, 00 Eur nuo sklypo. Abonementinis mokestis už artezinį vandenį (sodininkams, įsivedusiems geriamą vandenį į sodo sklypą) -7, 24 Eur Kelių remonto mokestis – 10,00 Eur […]

SB Gervėna mokesčiai 2021 m.


SODININKŲ BENDRIJA “GERVĖNA“ Bendrijos kodas 160207271 VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.16 2021 m. liepos 31d. Susirinkimo darbotvarkė: Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus. Supažindinimas su atliktais darbais 2020 metais. Revizijos komisijos ataskaita. 3.1. Revizijos komisijos apmokėjimo biudžetas. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai. 4.1. Kandidatų pristatymas: 4.1.2. Tomas Valujavičius 4.1.2. Rasa […]

VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.16


2021 m. liepos mėn.31 d. visuotiniame bendrijos narių susirinkime išrinkta nauja valdyba, kuri 2021 m. rugpjūčio mėn. 16 d. įregistruota Juridinių asmenų registre. Į valdybą išrinkti Vaidas Samajauskas, Paulius Ulozas, Virginija Stanionienė ir Eugenijus Tamošiūnas. Bendrijos valdybos pirmininku išrinktas Eugenijus Tamošiūnas. Visais mokesčių ir kitais klausimais prašome kreiptis į valdybos […]

SB „GERVĖVA“ SODININKŲ DĖMESIUISODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ 2021m. liepos mėn. 17d. 2021m. liepos mėn. 31d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas pakartotinis visuotinis rinkiminis bendrijos narių susirinkimas.Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė). Susirinkimo darbotvarkė: Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus. Supažindinimas su atliktais darbais 2020 metais. Revizijos komisijos ataskaita. 3.1. Revizijos komisijos […]

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ


2021m. liepos mėn. 01d. 2021m. liepos mėn. 17d. (šeštadienį) 12 val. Šaukiamas visuotinis rinkiminis bendrijos narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė). Susirinkimo darbotvarkė: Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus. Supažindinimas su atliktais darbais 2020 metais. Revizijos komisijos ataskaita.3.1. Revizijos komisijos apmokėjimo biudžetas. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai.4.1. Kandidatų […]

SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ


Sveiki sodininkai, po Kęstučio netekties, teismo sprendimu laikinai jo pareigas perima EUGENIJUS TAMOŠIŪNAS (teugenijus@gmail.com, tel. 8 687 27318). Jis sodo bendriją atstovaus ir pažymas išdavinės tol, kol bus išrinktas naujas pirmininkas, o kartu ir nauja taryba. Kadangi darbų perdavimo nebuvo, tai prašome su neskubiais klausimais į pirmininką neskubėti kreiptis, leisti […]

Valdybos pirmininkasGerbiami sodininkai, su gilia užuojauta pranešame, kad ilgametis bendrijos valdybos pirmininkas Kęstutis Petrauskas 2021-03-17 pralaimėjo kovą su sunkia liga. Bendrija laikinai liko be valdybos pirmininko. Prašome būti supratingais ir neskambinti velioniui Kęstučiui Petrauskui jo mobiliuoju telefonu. Leiskite velionio artimiesiems ramybėje išgyventi šią sunkią valandą. Asmenis, kurie norėtų kandidatuoti į valdybos […]

Valdybos pirmininkas


SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“                                                    PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ                                              2020 m. liepos 11 d.  2020 m. liepos 25 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas  pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas.                                                                                Susirinkimo vieta: sodininkų bendrijos „Gervėna” teritorija (Joninių aikštė).                                                      Susirinkimo darbotvarkė:   Dėl kelių (gatvių) perdavimo Kauno rajono savivaldybei.  Dėl žemės sklypo, adresu Smilgos g. 22. Šiuo adresu randasi bendrijos admininstracinės patalpos (pasiūlymas išsipirkti arba išsinuomuoti sklypą iš valstybės).  Dėl geriamo vandens naudojimo tvarkos nustatymo.  Dėl bendrijos inžinerinių tinklų (laistomo vandens tiekimo sistemos, geriamo vandens tiekimo sistemos) įteisinimo.  Dėl geriamo vandens tiekimo inž. tinklų (trasų) tiesimo SB Gervėna teritorijoje (gauti sodininkų prašymai sudaryti galimybę prisijungti prie bendrijos geriamo vandens tiekimo inž. tinklų).  Dėl valstybinės žemės sklypų išsipirkimo (gauti sodininkų prašymai).  Valdybos pirmininko ataskaita už 2019 m.  Ūkinės – finansinės veiklos ataskaita už 2019 m.                   Bendrijos nariai bei jų įgalioti asmenys registruojami 2020 m. liepos 25 d. nuo 11.00 val. Registruojantis […]

Pranešimas apie susirinkimą, 2020-07-11


Sodininkų bendrija „Gervėna“  SODININKŲ DĖMESIUI  2020-03–31  Informuojame, kad šiuo metu tikslinami sodininkų (asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sklypą) registracijos knygos duomenys. Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalį registravimo knygoje turi būti nurodyta fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), […]

Pranešimas dėl informacijos pateikimo 2020-03-01