SB „GERVĖNA“ SODININKŲ DĖMESIUI LAISTYMO VANDUO BUS TIEKIAMAS IKI RUGSĖJO MĖN. 30 DIENOS IMTINAI. PRAŠOME NUO SPALIO MĖN. 1 DIENOS PARUOŠTI LAISTYMO SISTEMAS ŽIEMOS PERIODUI , IŠLEISTI VANDENĮ IŠ VAMZDYNŲ. VALDYBA

2022 Ruduo. Laistymo vandens išjungimas


SODININKŲ BENDRIJA “GERVĖNA“ Bendrijos kodas 160207271 VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.18 2022 m. gegužės mėn. 14 d. Susirinkimo darbotvarkė: Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus. Revizijos komisijos ataskaita. Valdybos pirmininko ataskaita. Bendrijos valdybos nario rinkimai. Sodo mokesčių už 2022 metus tvirtinimas. Numatomų darbų 2022 m. tvirtinimas. Einamieji klausimai. Susirinkimas […]

VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.18. 2022 Gegužė


SODININKŲ  BENDRIJA  „GERVĖNA“ 2022 m. balandžio  mėn. 25 d. 2022 m. gegužės mėn. 14 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas  pakartotinis visuotinis  bendrijos narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: SB  „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė). Susirinkimo darbotvarkė: Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus. Valdybos pirmininko ataskaita už 2021 metus. Revizijos komisijos ataskaita. Bendrijos valdybos […]

PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINĮ SUSIRINKIMĄ 2022SODININKŲ  BENDRIJA  „GERVĖNA“ PRANEŠIMAS  APIE  SUSIRINKIMĄ 2022 m. balandžio  mėn. 5 d.  2022 m. balandžio mėn. 24 d. (sekmadienį) 12 val. šaukiamas  visuotinis  bendrijos narių susirinkimas. Registracijos pradžia 11 val.  Susirinkimo vieta: SB  „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė). Susirinkimo darbotvarkė: Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus. Valdybos pirmininko ataskaita už 2021 […]

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ 2022SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ Valdybos posėdžio protokolas Nr.2022/03/27 2022 m. kovo mėn. 27 d. Gervėnupis Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“, Smilgos g. 22, Gervėnupis Posėdyje dalyvavo valdybos nariai: Vaidas Samajauskas, Virginija Stanionienė, Paulius Ulozas ir valdybos pirmininkas Eugenijus Tamošiūnas. Posėdžio darbotvarkė: Dėl komunalinių atliekų pusiau požeminio konteinerio įrengimo. Pateiktų prašymų priimti į […]

Valdybos posėdžio protokolas Nr.2022/03/27Metinis mokestis, skaičiuojamas nuo sklypo ploto – 7, 00 Eur už arą. Buitinių atliekų (šiukšlių) išvežimo mokestis – 0, 00 Eur nuo sklypo. Aplinkos tvarkymo mokestis – 5, 00 Eur nuo sklypo. Abonementinis mokestis už artezinį vandenį (sodininkams, įsivedusiems geriamą vandenį į sodo sklypą) -7, 24 Eur Kelių remonto mokestis – 10,00 Eur […]

SB Gervėna mokesčiai 2021 m.


SODININKŲ BENDRIJA “GERVĖNA“ Bendrijos kodas 160207271 VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.16 2021 m. liepos 31d. Susirinkimo darbotvarkė: Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus. Supažindinimas su atliktais darbais 2020 metais. Revizijos komisijos ataskaita. 3.1. Revizijos komisijos apmokėjimo biudžetas. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai. 4.1. Kandidatų pristatymas: 4.1.2. Tomas Valujavičius 4.1.2. Rasa […]

VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.16


2021 m. liepos mėn.31 d. visuotiniame bendrijos narių susirinkime išrinkta nauja valdyba, kuri 2021 m. rugpjūčio mėn. 16 d. įregistruota Juridinių asmenų registre. Į valdybą išrinkti Vaidas Samajauskas, Paulius Ulozas, Virginija Stanionienė ir Eugenijus Tamošiūnas. Bendrijos valdybos pirmininku išrinktas Eugenijus Tamošiūnas. Visais mokesčių ir kitais klausimais prašome kreiptis į valdybos […]

SB „GERVĖVA“ SODININKŲ DĖMESIUI