SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ


2021m. liepos mėn. 01d.

2021m. liepos mėn. 17d. (šeštadienį) 12 val. Šaukiamas visuotinis rinkiminis bendrijos narių
susirinkimas.
Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė).
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus.
 2. Supažindinimas su atliktais darbais 2020 metais.
 3. Revizijos komisijos ataskaita.
  3.1. Revizijos komisijos apmokėjimo biudžetas.
 4. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai.
  4.1. Kandidatų pristatymas:
  4.1.2. Tomas Valujavičius
  4.1.2. Rasa Bespalovienė
  4.1.3. Eugenijus Tamošiūnas
  4.2. Balsavimas.
 5. Bendrijos valdybos rinkimai.
 6. Bendrijos revizijos komisijos rinkimai
  6.1. Revizijos komisijos apmokėjimas tolimesniems laikotarpiams.
  6.2. Rinkimai.
 7. Bendrijos buveinės adreso keitimas.
  7.1. Pranešimas.
  7.2. Balsavimas.
 8. Einamieji klausimai.

Bendrijos nariai bei jų įgalioti asmenys registruojami 2021m.liepos 17d. nuo 11.00 val.
Registruojantis turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kviečiame bendrijos narius ir sodininkus aktyviai dalyvauti susirinkime.

Valdyba