PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ 2024


2024 m. balandžio mėn. 13 d.

2024 m. balandžio mėn. 27 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas ataskaitinis – rinkiminis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Revizijos komisijos ataskaita.
 2. Valdybos pirmininko ataskaita už 2023 metus.
 3. Valdybos rinkimas.
 4. Valdybos pirmininko rinkimas.
 5. Revizijos komisijos rinkimas.
 6. Sodo mokesčių už 2024 metus nustatymas ir tvirtinimas.
 7. Numatomų atlikti darbų plano 2023 metams tvirtinimas.
 8. Einamieji klausimai.
 9. Bendrijos nariai bei jų įgalioti asmenys registruojami 2024 m. balandžio mėn. 13 d. nuo 11.00 val. Registruojantis turėti su
  savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  Kviečiame bendrijos narius ir sodininkus aktyviai dalyvauti susirinkime
  Valdyba

Bendrijos nariai bei jų įgalioti asmenys registruojami 2024 m. balandžio mėn. 27 d. nuo 11.00 val. Registruojantis turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kviečiame bendrijos narius ir sodininkus aktyviai dalyvauti susirinkime.

Valdyba