Prašymas priimti į bendriją


2015-09-19 visuotiniame bendrijos narių susirinkime, panaikinta daug nepasitenkinimo kelianti ir bendrijos įstatams prieštaraujanti rinkliava už stojimą į sodininkų bendrijos „Gervėna“ narius.

Trumpai priminsime bendrijos nario pareigas (tokios pat ir ne bendrijos narių), o prašymo formą galite atsisiųsti/atsispausdinti spustelėję žemiau esančią nuorodą.

 

SB “Gervėna” narys Įsipareigoja:

  1. laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdymo organo sprendimus;
  1. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai;
  1. saugoti ir tausoti bendrijos turtą juo naudotis įstatymų, bendrijos įstatų nustatyta tvarka;
  2. mokėti visas įstatuose nustatytas įmokas, kurių dydį, mokėjimo laiką ir tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas.
  1. ne vėliau kaip per 10 dienų informuoti bendrijos valdybą apie deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimą;
  1. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausanti sodo sklypą, atsiskaityti su bendrija pagal visas savo prievoles.

 

PRIDĖTI

VĮ “Registrų centras” nekilnojamojo turto registro išrašą.

 

Atsisiųsti prašymo priimti į sodininkų bendriją „Gervėna“ formą: doc_filePDF Failas