Pranešimas dėl informacijos pateikimo 2020-03-01


Sodininkų bendrija „Gervėna“ 

SODININKŲ DĖMESIUI 

2020-0331 

Informuojame, kad šiuo metu tikslinami sodininkų (asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sklypą) registracijos knygos duomenys. Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalį registravimo knygoje turi būti nurodyta fizinio asmens vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas, adresas ir kontaktiniai duomenys, fizinio asmens įstojimo į bendrijos narius ir išstojimo iš bendrijos narių data, todėl prašome sodininkų suteikti informaciją. 

Pageidautina pateikti (atsiųsti e. paštu) nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo kopiją, kurioje matytųsi sklypo savininkas (bendrasavininkai) bei sklypo plotas. Asmens duomenų nurodyti nebūtina. 

Informuojame, kad 2018-06-10 SB „Gervėna“ valdybos posėdyje priimti šie sprendimai:                                                                                                       

1. Sodininkai, įsigyję sodo skypą, privalo pateikti nuosavybę patvirtinančius dokumentus bendrijos valdybai per 30 dienų nuo nuosavybės įsigijimo. 

2. Nepateikus dokumentų, bendrija kreipiasi į Valstybinę įmonę Registrų Centras dėl nekilnojamo turto išrašo išdavimo.                                                3. Visas išlaidas, susijusias su nekilnojamo turto išrašo gavimu padengia sklypo savininkas. Išlaidos nurodomos mokėjimo pranešime atskira eilute Sprendimai priimti vienbalsiai. 

Jeigu nesate SB „Gervėna“ bendrijos nariu (nare), kviečiame stoti į bendrijos narius – stojamojomokesčio mokėti nereikia. Pagal šiuo metu galiojančius bendrijos įstatus, privalu tik parašyti prašymą valdybos vardu. Sprendimas dėl narystės priimamas artimiausiame valdybos posėdyje. Jeigu esate sklypo bendrasavininkai, prašymą turėtų rašyti vienas iš bendrasavininkų (tokiu atveju reikalingas kito bendrasavininko raštiškas sutikimas). Prašymą galite atsiųsti ir e. paštu petrauskas5510@gmail.com 

Jeigu 2019 m. buvo atlikti žemės sklypų kadastriniai matavimai, prašome pranešti apie sklypų plotų pasikeitimus (padidėjimą ar sumažėjimą). Ši informacija reikalinga buhalterinę apskaitą atliekančiai buhalterinės apskaitos įmonei. 

Informacijos taip pat galite rasti bendrijos internetinėje svetainėje, adresu www.gervena.lt 

SB „Gervėna“ valdybos pirmininkas 

Kęstutis Petrauskas 

tel. +370 687 29108