Valdybos pirmininkas


Gerbiami sodininkai, su gilia užuojauta pranešame, kad ilgametis bendrijos valdybos pirmininkas Kęstutis Petrauskas 2021-03-17 pralaimėjo kovą su sunkia liga. Bendrija laikinai liko be valdybos pirmininko. Prašome būti supratingais ir neskambinti velioniui Kęstučiui Petrauskui jo mobiliuoju telefonu. Leiskite velionio artimiesiems ramybėje išgyventi šią sunkią valandą. Asmenis, kurie norėtų kandidatuoti į valdybos pirmininko poziciją, prašome rašyti el. p. romluka@gmail.com.Pagarbiai, Bendrijos valdyba