Pranešimas apie susirinkimą, 2020-07-11


SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“                                                    PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ                                             

2020 m. liepos 11 d. 

2020 m. liepos 25 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas  pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas.                                                                               

Susirinkimo vieta: sodininkų bendrijos „Gervėna” teritorija (Joninių aikštė).                                                      Susirinkimo darbotvarkė:  

  1. Dėl kelių (gatvių) perdavimo Kauno rajono savivaldybei. 
  1. Dėl žemės sklypo, adresu Smilgos g. 22. Šiuo adresu randasi bendrijos admininstracinės patalpos (pasiūlymas išsipirkti arba išsinuomuoti sklypą iš valstybės). 
  1. Dėl geriamo vandens naudojimo tvarkos nustatymo. 
  1. Dėl bendrijos inžinerinių tinklų (laistomo vandens tiekimo sistemos, geriamo vandens tiekimo sistemos) įteisinimo. 
  1. Dėl geriamo vandens tiekimo inž. tinklų (trasų) tiesimo SB Gervėna teritorijoje (gauti sodininkų prašymai sudaryti galimybę prisijungti prie bendrijos geriamo vandens tiekimo inž. tinklų). 
  1. Dėl valstybinės žemės sklypų išsipirkimo (gauti sodininkų prašymai). 
  1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2019 m. 
  1. Ūkinės – finansinės veiklos ataskaita už 2019 m.                  

Bendrijos nariai bei jų įgalioti asmenys registruojami 2020 m. liepos 25 d. nuo 11.00 val. Registruojantis turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.                                                              

Kviečiame visus sodininkus, bendrijos narius aktyviai dalyvauti susirinkime. Svarbi kiekvieno bendrijos nario, sodininko nuomonė, svarbus kiekvienas balsas priimant sprendimus. 

Valdyba