Sodininkų bendrijos „Gervėna“ mokesčiai 2019 m. Metinis mokestis, skaičiuojamas nuo sklypo ploto – 7, 00 Eur už arą. Buitinių atliekų (šiukšlių) išvežimo mokestis      – 3, 00 Eur nuo sklypo. Aplinkos tvarkymo mokestis                                – 5, 00 Eur nuo sklypo. Abonementinis mokestis […]

SB Gervėna mokesčiai 2019 m.


2019 m. balandžio 27 d. 2019 m. gegužės 11 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Balandžio 27 d. susirinkimas neįvyko dėl kvorumo trūkumo. Susirinkimo vieta: sodininkų bendrijos „Gervėna” teritorija (Joninių aikštė). Susirinkimo darbotvarkė: Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (Smilgos g. 22). 2019 m. […]

SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ ...


Sodininkų bendrija „Gervėna“ Valdybos pirmininko ataskaita už 2018 metus Ataskaita teikiama už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31. 2018 m. įvykusių visuotinių bendrijos narių susirinkimų rezultatai 2018-04-28 visuotinis bendrijos narių susirinkimas (toliau – VBNS) neįvyko dėl kvorumo trūkumo. 2018-05-12 įvyko pakartotinis VBNS pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Trumpai priminsiu susirinkime priimtus sprendimus: […]

Valdybos p-ko ataskaita už 2018 m.

Žemės savininkai turi teisę gauti piniginę kompensaciją už jų sklypuose esančius elektros įrenginius. Lietuvos aukščiausiasis teismas 2017 m. vasario 22 d. priėmė svarbią nutartį, turėsiančią įtakos ne vieno žemės savininko interesams (bylos Nr. 3K-3-59-219/2017). Teismo nutartis pakeis iki šiol galiojusią praktiką, kai žemės savininkams nebuvo atlyginama už tai, kad jų […]

Ypatinga žinia žemės savininkams, kurių sklypuose stūkso elektros įrenginiai