SB „GERVĖVA“ SODININKŲ DĖMESIUI


2021 m. liepos mėn.31 d. visuotiniame bendrijos narių
susirinkime išrinkta nauja valdyba, kuri 2021 m. rugpjūčio
mėn. 16 d. įregistruota Juridinių asmenų registre. Į valdybą
išrinkti Vaidas Samajauskas, Paulius Ulozas, Virginija
Stanionienė ir Eugenijus Tamošiūnas. Bendrijos valdybos
pirmininku išrinktas Eugenijus Tamošiūnas.
Visais mokesčių ir kitais klausimais prašome kreiptis į
valdybos pirmininką telefonu 868727318 arba pateikti raštu
prašymus ar psiūlymus įdedant į pašto dėžutę, kuri yra ant
raštinės durų adresu Smilgos g. 22.

Valdyba