PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ 2023


2023 m. balandžio mėn. 29 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas visuotinisataskaitinis bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Revizijos komisijos ataskaita.
 2. Valdybos pirmininko ataskaita už 2022 metus.
 3. Sodo mokesčių už 2023 metus tvirtinimas.
 4. Numatomų atlikti darbų plano 2023 metams tvirtinimas.
 5. Einamieji klausimai.
  Bendrijos nariai bei jų įgalioti asmenys registruojami 2023 m. balandžio mėn. 29 d. nuo 11.00 val. Registruojantis turėti su savimi
  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  Kviečiame bendrijos narius ir sodininkus aktyviai dalyvauti susirinkime

Valdyba