2023 geriamo ir laistymo vandens įjungimas


Artezinis (geriamas) vanduo bus jungiamas š.m. balandžio
mėn. 22 d. 12 val.
Laistymo sistemos vanduo (marių) bus jungiamas š.m. balandžio
mėn. 29 d.
Prašome iki balandžio 22 d. 12 val. užsandarinti geriamo ir
laistymo vandenų sistemas.
Pastebėjus vandens nutekėjimus dėl nesandarumų ar neužsuktų
čiaupų sklypuose, bus stabdomas tiekimas visai linijai, apie tai
informuojant sklypo savininką. Vandens tiekimas bus atnaujintas
savininkui pašalinus nutekėjimo priežastį ir apie tai pranešus
valdybos pirmininkui.

VALDYBA