VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.18. 2022 Gegužė


SODININKŲ BENDRIJA “GERVĖNA“
Bendrijos kodas 160207271

VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.18
2022 m. gegužės mėn. 14 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus.
 2. Revizijos komisijos ataskaita.
 3. Valdybos pirmininko ataskaita.
 4. Bendrijos valdybos nario rinkimai.
 5. Sodo mokesčių už 2022 metus tvirtinimas.
 6. Numatomų darbų 2022 m. tvirtinimas.
 7. Einamieji klausimai.
  Susirinkimas vyko pagal 2022 m. balandžio mėn. 24 d. neįvykusio visuotinio bendrijos narių susirinkimo (toliau – VBNS) dėl kvorumo nebuvimo darbotvarkę.
  Pranešimas apie pakartotinį VBNS buvo skelbiamas trijose bendrijos skelbimų lentose, bendrijos internetinėje svetainėja adresu www.gervena.lt, paskelbta savaitraštyje „Kauno diena“(2022-04-30),nusiųsta el.paštu, skambinta telefonu, pranešta raštu balandžio 26 d. Pakartotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimai nekeliami. Sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip ½ susirinkime dalyvavusių bendrijos narių. Bendrijos pirmininkas informavo, kad šiuo metu SB „Gervėna“ yra 278 bendrijos nariai. Susirinkimo dalyvių sąraše registravosi 37 asmenys.Dalyvių sąrašas pridedamas. Patikrinus dalyvių sąrašą nustatyta, kad registravosi 7 (septyni) sodininkai, kurie nėra bendrijos nariai ( sąrašo eil.Nr.3, 12,
  16, 25, 29, 33, 37) ir vienas sodininkas pagal įgaliojimą (sąraše Nr.6, įgaliojimas pridedamas). Viso pakartotiniame VBNS dalyvavo 30 bendrijos narių.
  Į balsų skaičiavimo komisiją pasiūlyti ir vienbalsiai išrinkti bendrijos nariai Igoris Karpec ir Virginija Stanionienė.
  Susirinkimo sekretore pasiūlyta ir vienbalsiai išrinkta bendrijos narė Žibutė Suchockienė.
  Susirinkimo pirmininku pasiūlytas ir vienbalsiai išrinktas bendrijos narys Paulius Ulozas.
  Toliau susirinkimas vyko pagal darbotvarkę.

 1. Ūkinės – finansinės veiklos ataskaita.
  Kadangi buhalterė yra samdoma, taupant lėšas, ūkinės – finansinės veiklos ataskaitą pateikė bendrijos valdybos pirmininkas Eugenijus Tamošiūnas. Ataskaita patvirtinta vienbalsiai. (Ataskaita pridedama).
 2. Valdybos pirmininko ataskaita už 2021 metus.
  Bendrijos valdybos pirmininkas ataskaitoje pirmiausiai priminė sodininkams, kad bendrija įkurta šalia Kauno marių regioninio parko ir užima 43 ha plotą, padalintą į 446 sklypus. Toliau buvo išvardinti darbai, atlikti 2021 metais. Ataskaita pridedama, patvirtinta vienbalsiai.
 3. Revizijos komisijos ataskaita.
  Revizijos komisijos ataskaitą pateikė revizijos komisijos narė Liucija Knečūnienė. Revizijos komisija pažymėjo, kad buhalteriniai dokumentai vedami tvarkingai, bendrijos biudžetas 2021 metais neviršytas, finansinių pažeidimų nerasta.
  Pažymėta, kad didėja įsiskolinimas dėl keletos sklypų, kurie jau eilę metų nemoka nustatytų mokesčių. Pasiūlyta bendrijos valdybai rasti šio klausimo sprendimą. Ataskaita patvirtinta vienbalsiai. Ataskaita pridedama.
 4. Bendrijos valdybos nario rinkimai.
  Susidarius situacijai, kai 2021 metais nebuvo patvirtintas vienas kandidatas į valdybos narius, o bendrijos valdybą turi sudaryti 5 nariai, buvo siūloma išrinkti šiame VBNS. Į valdybos narius buvo pasiūlyta bendrijos narė Žibutė Suchockienė, kuri buvo patvirtinta vienbalsiai.
 5. Sodo mokesčių už 2022 metus tvirtinimas.
  Dėl ženkliai didėjančių energetinių resursų kainų buvo siūloma arba mažinti tiekiamo vandens dienų skaičių, arba didinti sodo mokestį. Vienbalsiai nutarta, kad reikia didinti sodo mokestį, kuris nesikeitė tris metus. Vienbalsiai patvirtintas toks sodo mokestis 2022 metams:
  Metinis mokestis, skaičiuojamas nuo sklypo ploto – 10,00 €/arui.
  Aplinkos tvarkymo mokestis – 5,00 €/sklypui
  Kelių remonto mokestis – 10,00 €/sklypui.
  Abonementinis mokestis už artezinį vandenį (sodininkams, įsivedusiems geriamą vandenį į sodo sklypą). – 10,00 €/sklypui.
 6. Numatomų atlikti darbų plano 2022 metams tvirtinimas.
  6.1. Pakeisti 60 m avarinės būklės vamzdyno atkarpoje tarp Magnolijų ir Rožių gatvių.

6.2. Sumontuoti pusiau požeminį komunalinių atliekų konteinerį prie
raštinės, Smilgos g. 22.
6.3. Kooperuojantis su SB „Pamarys“, išvalyti laistomo vandens paėmimo
šulinį ir kanalą į Kauno marias (Pagal galimybes).
6.4. Kooperuojantis su SB „Centrolitas“, SB Šiluma“, SB „Naglis“ ir SB
„Pamarys“ suremontuoti Marių gatvės atkarpą nuo galinės autobusų
stotelės iki mūsų bendrijos ribos (pagal galimybes).
6.5. Kooperuojantis su SB „Pamarys“ ir SB „Naglis“ kosmetiškai sutvarkyti
Gervėnos ir Smilgos gatves, stambesnį remontą atidedant kitiems
metams.
6.6. Pakeisti dalį susidėvėjusio vamzdyno Marių g. atkarpoje nuo Smilgos g.
(jeigu bus lėšų).

Numatomų atlikti darbų planas 2022 metams patvirtintas vienbalsiai.

Einamieji klausimai.
Einamuose klausimuose buvo paminėti reikalavimai dėl atliekų tvarkymo,
atsakomybė už pažeidimus, paminėtos pastabos iš Kauno marių regioninio parko direkcijos.