Dėl komun. atliekų išvežimo, 2020-04-01


D Ė M E S I O ! ! !
UAB Komunalinių paslaugų centras informuoja, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje įvedama Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
Kas yra rinkliavos mokėtojai?
Dvinarę vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus (įskaitant sodų paskirties objektus) savivaldybės teritorijoje (išskyrus žemės sklypus), ir visi juridiniai asmenys, teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje.
Kaip apskaičiuojama rinkliava?
Dvinarė vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:
pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys;
kintamąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.
Surinktos rinkliavos lėšos naudojamos tik komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms padengti: atliekų surinkimui ir vežimui, atliekų tvarkymui (komunalinių atliekų regioninių sąvartynų eksploatacijai, didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelių eksploatacijai, specifinių ir pavojingų atliekų tvarkymas) ir rinkliavos administravimui.
Sodų paskirties objektų dvinarės rinkliavos pastovioji dalis: 2,23 Eur/objektui/metus; kintamoji dalis, kai naudojamasi bendro naudojimo konteineriais: 7,92 Eur/objektui/metus. Iš viso: 10,15 Eur/objektui/metus.
Informacija apie sąskaitas.
Kiekvienais metais, pagal sausio 1 d. registro duomenis, administratorius parengia mokėjimo pranešimą, apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas už kalendorinius metus ir pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą arba kitą žinomą adresą iki kovo 1 dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui. 2020 m. mokėjimo pranešimas pateikiamas kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui iki birželio 1 dienos.
Sodų paskirties objektų savininkai, pageidaujantys sąskaitas gauti el. paštu arba gyvenamosios vietos adresu, turėtų pateikti prašymą UAB Komunalinių paslaugų centrui rinkliava@rkpc.lt. Prašymo pavyzdinę formą galite rasti www.rkpc.lt. Prašymas gali būti ir laisvos formos.
Teisės aktai:
Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtinta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-432;
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatai, patvirtinta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-71.

Daugiau informacijos:
UAB Komunalinių paslaugų centras
Vytauto g. 71, Garliava 53258 Kauno r. Tel.: 8-679-21033
Internetinis puslapis: www.rkpc.lt
El. paštas: rinkliava@rkpc.lt
Darbo laikas: I-IV 08:00 – 16:45 (pietų pertrauka 12:00-12:30)
V 08:00 – 15:30 (pietų pertrauka 12:00-12:30)
VI-VII Nedirbame