SB “Gervėna” sodininkų dėmesiui


Informuojame, kad šiuo metu tikslinama SB

“Gervėna” sodininkų registracijos knygos

kontaktinė informacija. Prašome sodininkus savo

kontaktinius duomenis tikslinti, pranešant

valdybos pirmininkui telefonu 8687 29108.

Taip pat prašome sodininkus informuoti

apie sodų sklypų plotų pasikeitimus. Ši informacija

bus reikalinga skaičiuojant mokesčius nuo sklypo

ploto 2016-2017 metų sezonui.

SB “Gervėna” valdybos pirmininkas