Byla 2S-1823-390/2014 Dėl skolos priteisimo


Byla 2S-1823-390/2014
Dėl skolos priteisimo

Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutarties, kuria prieštaravimai dėl Kauno apylinkės teismo 2014m. balandžio 16d. preliminaraus sprendimo laikyti nepaduotais civilinėje byloje pagal ieškovo sodininkų bendrijos „Gervėna“ ieškinį dėl skolos priteisimo.

Teismas,
Nustatė

I. Ginčo esmė

Kauno apylinkės teismas 2014-04-16 preliminariu sprendimu ir rašymo apsirikimą ištaisančia 2014-05-06 nutartimi nusprendė ieškovo sodininkų bendrijos „Gervėna“ ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo A. M. 800,76 Lt skolos, 72,47 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 510,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, ieškovo sodininkų bendrijos „Gervėna“ naudai.

Atsakovas per CPK nustatytą terminą pateikė prieštaravimus. 2014-05-16 nutartimi teismas nustatė, kad procesinis dokumentas neatitinka jo formai keliamų reikalavimų (kartu su procesiniu dokumentu pateikta 2009-07-20 sąskaitos SKR Nr. 11, kuria atsakovas grindžia savo atsikirtimus, kopija nėra patvirtinta CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka). Teismas nustatė terminą procesinio dokumento trūkumų pašalinimui (CPK 115 straipsnio 2 dalis).

Per teismo paskirtą terminą atsakovas įsiteisėjusia teismo nutartimi nustatyto procesinio dokumento trūkumo nepašalino (pateikė dar vieną „paaiškinimą į neteisėtą ieškinį“, bet nepateikė 2009-07-20 sąskaitos SKR Nr. 11, kuria grindžia savo atsikirtimus, CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka patvirtintos kopijos). Pratęsti teismo paskirto termino atsakovas neprašė.

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

Kauno apylinkės teismas 2014 m. birželio 5 d. nutartimi (b. l. 73–74) atsakovo A. M. prieštaravimus ieškovo sodininkų bendrijos „Gervėna“ ieškiniui ir Kauno apylinkės teismo 2014-04-16 preliminariam sprendimui laikė nepaduotais, o įsiteisėjus šiai nutarčiai nutarė laikyti įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2014-04-16 preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2- 9818-615/2014, kartu su rašymo apsirikimą ištaisančia Kauno apylinkės teismo 2014-05-06 nutartimi. Nurodė, kad per teismo paskirtą terminą atsakovas nepašalino prieštaravimų ieškiniui ir preliminariam sprendimui trūkumų, kuriuos teismas yra nustatęs įsiteisėjusia ir vykdyti privaloma nutartimi, taip pat neprašė pratęsti teismo paskirto termino.

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

Atsakovas A. M. atskirajame skunde nurodo, kad su Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nesutinka. Apeliantas teigia, kad nuo 2000m. nėra bendrijos „Gervėna“ narys ir jokiais įsipareigojimais su šia bendrove nėra surištas, todėl ieškinys, teismo sprendimas ir nutartis turi būti panaikinti (b. l. 77–80)

Ieškovė Sodininkų bendrija „Gervėna“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 87–90). Nurodo, kad iš apelianto prašomos priteisti skolos dydis yra pagrįstas.

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Atskirasis skundas atmestinas.

Šioje byloje spręstinas klausimas, susijęs su apelianto (atsakovo) prieštaravimų (b. l. 70–71) dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, priėmimo klausimo išsprendimu, įvertinant, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas šiuos prieštaravimus, apelianto įvardintus kaip „Paaiškinimas į neteisėtą ieškinį“ laikė nepaduotais.

Išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą ir šalių procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias atsakovo prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo priėmimą ir trūkumų šalinimo institutą, teisingai taikė šių trūkumų laiku neištaisymo teisines pasekmes. Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirojo skundo argumentais pagrindo nėra.

Dokumentinį procesą reglamentuojančios teisės normos (CPK 424 str., 425 str.) numato tam tikrų kategorijų bylų supaprastintą nagrinėjimą, kuris sutaupo dalyvaujančių byloje asmenų išlaidas ir laiką. Teismas, nagrinėdamas bylą šia tvarka, formaliai įvertina ieškovo pateiktus rašytinius dokumentus ir priima preliminarų sprendimą, kuriame nurodo, kaip bus išspręstas ginčas, jeigu šalys neatliks tam tikrų veiksmų (CPK 262 str. 1 d.). Preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys tenkinamas, įsiteisėja tik tuomet, jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo gavimo dienos nepareiškia motyvuotų prieštaravimų (CPK 428 str. 8 d., 430 str. 1 d.). Ginčo šalis, šiuo atveju atsakovas, pasinaudodamas turimomis procesinėmis teisėmis gali pateikti prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, gali juose reikšti tiek materialinius teisinius atsikirtimus, nurodyti šiuos atsikirtimus pagrindžiančias aplinkybes, įrodymus (CPK 177 str.), tiek ir procesinius teisinius atsikirtimus, tokiu būdu gindamasis nuo pareikšto ieškinio. Jeigu atsakovas praleidžia terminą paduoti prieštaravimus arba jie neatitinka bendrųjų reikalavimų, keliamų visų teismui adresuojamų procesinių dokumentų turiniui bei formai, yra nemotyvuoti ir nepagrįsti įrodymais, teismas juos priimti atsisako (CPK 430 str. 1 d., 5 d.).

Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad apeliantas A. M. 2014 m. gegužės 8 d. pirmosios instancijos teismui pateikė prieštaravimus, įvardinęs juos „Paaiškinimas į neteisėtą ieškinį“, dėl preliminaraus teismo sprendimo (b. l. 62–63). Nors, kaip minėta, dokumentinis procesas užtikrina bylos proceso koncentraciją ir ekonomiškumą (CPK 7 str.), tačiau šia tvarka nagrinėdamas bylą teismas laikosi bendrųjų šalių procesinio lygiateisiškumo (CPK 17 str.), dispozityvumo (CPK 13 str.) ir rungimosi (CPK 12 str.) principų. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apelianto prieštaravimų priėmimo klausimą, pagrįstai taikė trūkumų šalinimo institutą (b. l. 66) ir tinkamai įvykdė išaiškinimo pareigą, įpareigodamas atsakovą pateikti kartu su prieštaravimais teismui pateikto dokumento originalą arba tinkamai patvirtintą jo kopiją. Taip pat šia nutartimi teismas įvardijo ir atsakovo procesinio pasyvumo galimas pasekmes, kurios reiškė, kad teismo nurodymu ir nustatytu laiku neatlikus nutartyje išvardintų veiksmų, prieštaravimai gali būti grąžinti. Tokiu atveju preliminarus sprendimas įsiteisėja kaip ir visiškai nepateikus dėl jo prieštaravimų.

Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, jog atsakovo pateikti prieštaravimai ir jų priedai tokios kategorijos bylose turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus visų procesinių dokumentų turiniui ir formai, taip pat turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis, ir su tokia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka. Kadangi apelianto kartu su pareikštais prieštaravimais pateiktas priedas neatitiko reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų priedų pateikimo formai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė jų trūkumų šalinimo institutą ir nustatė tam pakankamą terminą. Nagrinėjamu atveju apeliantas turėjo procesinę pareigą ištaisyti pirmosios instancijos teismo nurodytus procesinio dokumento (prieštaravimų) priedo pateikimo formos neatitikimą įstatymo reikalavimams (CPK 115 str. 2 d., 427 str. 1 d.), tai padaryti jis galėjo pats ar per kvalifikuotą teisininką (advokatą). Tačiau apeliantas šios pareigos tinkamai neįgyvendino, nes nepašalino teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutartimi nurodytų procesinio dokumento trūkumų, t. y. nepateikė 2014 m. gegužės 8 d. prieštaravimų (Paaiškinimo į neteisėtą ieškinį) priedo (2009-07-20 sąskaitos SKR Nr. 11) originalo arba CPK 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka patvirtintos kopijos. Tai reiškia, kad atsiranda pasekmės, tiesiogiai įvardintos CPK 115 str. 3 d. – procesinis dokumentas, šiuo atveju prieštaravimai dėl preliminaraus teismo sprendimo, laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

Skundžiamos teismo nutarties neteisėtumo ar jos nepagrįstumo motyvų bei teisinių argumentų atskirajame skunde nesama, nors juos nurodyti įstatymas taip pat numato pareigą būtent apeliantui (CPK 306 str., 338 str.). Pastebėtina, kad nors pirmosios instancijos teismas rezoliucija atskirąjį skundą priėmė ir išsiuntė jį nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, tačiau šiame skunde išdėstyti motyvai bei argumentai yra susiję ne su pirmosios instancijos teismo veiksmų, priimant 2014 m. birželio 5 d. nutartį, kritikavimu, sprendžiant prieštaravimų priėmimo ir jų grąžinimo klausimus, o su ginčo esme (skolos nepagrįstumo aplinkybėmis), kurie, nustatyta tvarka nepriėmus šių prieštaravimų į bylą, negali būti ir esmės nagrinėjami ir vertinami, taigi šioje proceso stadijoje jie teisiškai yra neaktualūs.

Atskirąjį skundą atmetus, iš apelianto pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies taisykles turi būti priteistos bylinėjimosi išlaidos ieškovei sodininkų bendrijai „Gervėna“, kuri apeliacinės instancijos teisme turėjo už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą (b. l. 91–92). Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijas patvirtintas 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 Lietuvos advokatų tarybos ir L R Teisingumo ministro „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, bylos sudėtingumą, surašyto procesinio dokumento turinį, advokato darbo ir laiko sąnaudas sprendžia, kad prašomų priteisti 800 Lt išlaidų dydis yra aiškiai per didelis, todėl mažintinas iki 200 Lt.

Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas
Nutarė:

Atskirąjį skundą atmesti.

Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Priteisti iš atsakovo A. M. (a. k. ( – ) ieškovei sodininkų bendrijai „Gervėna“ (juridinio asmens kodas 160207271) 200 Lt (du šimtai litų) bylinėjimosi išlaidų.