Byla 2-3692-877/2015 Dėl skolos ir delspinigių priteisimo


Byla 2-3692-877/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo dokumentinio proceso tvarka

Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės sodininkų bendrijos „G.“ ieškinį atsakovui E. M. dėl skolos ir delspinigių priteisimo dokumentinio proceso tvarka,
Nustatė

Ieškovė sodininkų bendrija „G.“ kreipėsi į teismą, prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo E. M. 535,71 Eur skolą, 48,48 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas gyvena ir naudojasi sodo namu su žemės sklypu, esančiais ( – ). Aptariamus nekilnojamuosius daiktus jis įgijo, pradėdamas faktiškai valdyti po motinos L. M. mirties, šias aplinkybes patvirtina ir pats atsakovas. Atsakovas, naudodamasis nekilnojamaisiais daiktais, nemoka mokesčių, skirtų sodininkų bendrijos „G.“ bendro naudojimo objektų priežiūrai ir administravimui, t.y. už 2003 – 2007 metus nesumokėjo po 7,24 Eur už talką; už 2008 metus nesumokėjo 43,13 Eur metinės įmokos už sklypą ir 7,24 Eur už talką; už 2009 metus nesumokėjo 65,46 Eur metinės įmokos už sklypą, 5,79 Eur bendro turto priežiūros mokesčio ir 7,24 Eur už talką; už 2010 – 2012 metus nesumokėjo 65,46 Eur metinės įmokos už sklypą ir 7,24 Eur už talką; už 2013 metus nesumokėjo 73,37 Eur metinės įmokos už sklypą ir 4,34 Eur bendro turto priežiūros mokesčio; už 2014 metus nesumokėjo 73,37 Eur metinės įmokos už sklypą ir 1,49 Eur bendro turto priežiūros mokesčio, iš viso liko skolingas ieškovei 535,71 Eur. Praleidęs terminus įvykdyti prievolę, atsakovas turi sumokėti 48,48 Eur delspinigius, paskaičiuotus laikotarpiu nuo 2013-09-01 iki 2014-02-28, taikant 0,05 proc. dydžio delspinigių tarifą.

Ieškinys tenkintinas visiškai.

Iš byloje esančių duomenų matyti, kad sodo sklypas su namu, esantys ( – ), įregistruoti atsakovo motinos L. M. vardu, po jos mirties nekilnojamuosius daiktus priėmė, jais naudojasi ir faktiškai valdo atsakovas, kuris sutinka su susidariusiu įsiskolinimu ieškovei (9-13 b.l.). 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovo nesumokėtų mokesčių, įskaitant delspinigius, suvestinė patvirtina, kad atsakovo įsiskolinimas susidarė laikotarpiu nuo 2003 metų iki 2014 metų (10 b.l.). Iš 2012-07-23 įspėjimo dėl skolos apmokėjimo matyti, kad atsakovas buvo raginamas vykdyti prievolę mokėti mokesčius ieškovei, bei buvo įspėtas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (47 b.l.).

Esant nurodytoms aplinkybėms ir teismui pateiktiems įrodymams ieškovės reikalavimai laikytini pagrįstais ir tenkintini (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str.).

Atsakovas neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškove, todėl privalo sumokėti įstatymo nustatytas ir ieškovės prašomas priteisti palūkanas – 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme dienos (2015-01-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., CPK 265 str. 2 d.).

Ieškovė, kreipdamasi į teismą, patyrė 211,41 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 8,69 Eur žyminis mokestis ir 202,72 Eur teisinių paslaugų išlaidos, todėl ieškinį tenkinus visiškai, visos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

Iš atsakovo priteistinos 2 Eur pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina 3 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 str., 428 str., teismas
Nutarė:

Ieškinį tenkinti visiškai.

Priteisti sodininkų bendrijai „G.“, buveinė ( – ), juridinio asmens kodas ( – ), iš E. M., a.k. ( – ) gyv. ( – ), 535,71 Eur (penkių šimtų trisdešimt penkių eurų 71 ct) skolą, 48,48 Eur (keturiasdešimt aštuonių eurų 48 ct) delspinigius, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (584,19 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-01-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 211,41 Eur (dviejų šimtų vienuolikos eurų 41 ct) bylinėjimosi išlaidas.

Reikalavimas atsakovui: per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba Kauno apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo sprendimą ir bylą nutraukia.

Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.