Byla 2-6482-638/2014


Byla 2-6482-638/2014

Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo sodininkų bendrijos „Gervėna“ ieškinį atsakovei L. G. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo
Nustatė

ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 916,15 Lt skolos, 78,33 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės. Nurodė, kad atsakovė L. G. yra žemės sklypo, unikalus numeris ( – ), adresu ( – ), savininkė nuo 1994 metų (žemės sklypo nuo 2000 metų). Ši nuosavybė patenka į sodininkų bendrijos „Gervėna“ veiklos teritoriją. L. G. pareigingai nevykdo savo, kaip sodininkų bendrijos „Gervėna“ sodininkės, pareigų bei už 2008 – 2013 metus bendrijai nėra sumokėjusi įmokų, kurių suma siekia 916,15 Lt. Ši suma susidaro atsižvelgiant į kiekvienais metais visuotiniame narių susirinkime patvirtinamą sodininko mokesčių dydį (už 2008 metus nesumokėtas 25 Lt talkos mokestis; už 2009 metus nesumokėti 147,23 Lt nario, 20 Lt kelio remonto ir 25 Lt talkos mokesčiai; už 2010 metus nesumokėti 147,23 Lt nario ir 25 Lt talkos mokesčiai; už 2011 metus nesumokėti 147,23 Lt nario ir 25 Lt talkos mokesčiai; už 2012 metus nesumokėti 147,23 Lt nario ir 25 Lt talkos mokesčiai; už 2013 metus nesumokėti 147,23 Lt nario ir 35 Lt talkos mokesčiai). Bendrija taip pat yra nustačiusi 0,05 procentų delspinigius nuo nesumokėtų mokesčių sumos už kiekvieną praleistą dieną (mokesčius sodininkai privalo bendrijai sumokėti iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos). Delspinigių dydis L. G. sudaro 78,33 Lt. L. G. ne kartą tiek raštu (tiek siunčiant įspėjimus paštu, tiek pakabinant juos viešai bendrijos skelbimų lentoje), tiek žodžiu buvo raginama padengti susidariusius bendrijai įsiskolinimus.

Ieškinys tenkintinas.

Nustatyta, kad sodininkų bendrija „Gervėna“ juridinių asmenų registre įregistruota 1992-03-19. Sodininkų bendrijos įstatai įregistruoti 2007-08-08, 2013-06-06 įregistruoti nauji, pagal juos ieškovas turi teisę priimti nutarimus, nustatančius bendrijos narių ir kitų bendrijos teritorijoje sodininkavimo veiklą vykdančių asmenų metinius mokesčių dydžius, skirtus sodo bendrijos bendro naudojimo objektų priežiūrai ir administravimui. Sodo bendrijos nariai iškilusius klausimus ir problemas sprendžia bendrijos narių susirinkimuose, šiuose susirinkimuose taip pat balsuojama ir nustatomas mokesčių dydis einamiesiems metams. A. L. deklaravusi savo gyvenamąją vietą ( – ). Žemės sklypas, esantis ( – ) atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklauso nuo 2000-04-26 pagal valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį. Nuo 2008 m. iki 2013 m. atsakovė nemokėjo privalomų mokėti mokesčių, iš pateiktos sklypo Nr. 330 savininko nesumokėtų mokesčių, įskaitant delspinigius, suvestinės nustatyta, jog atsakovė skolinga sodininkų bendrijai „Gervėna“ 916,15 Lt. Atsakovei 2013-09-10 ir 2013-10-15 buvo pateikti raštiški įspėjimai dėl skolos apmokėjimo, nurodyta, jog atsakovė skolinga 916,15 Lt.

Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.). Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovė pažeidė savo įsipareigojimus laiku mokėti nario, talkos, bendro turto priežiūros mokesčius sodininkų bendrijoje „Gervėna“, nors yra sklypo, patenkančio į šios bendrijos veiklos teritoriją, savininkė. Atsakovė buvo raginama gražiuoju sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau iki šiol skolos nepadengė, taigi ieškovas prašo iš atsakovės priteisti visą įsiskolinimo, susidariusio 2008-2013 metais, sumą bei 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtų mokesčių sumos už kiekvieną praleistą dieną, viso 78,33 Lt. Atlikus byloje esančių įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 916,15 Lt skola ir 78,33 Lt delspinigiai (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.63 str.).

CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-02-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

Ieškovui iš atsakovės priteistinas 40 Lt žyminis mokestis ir 480 Lt išlaidos teisinei pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 82 str., 88 str. 1 d.).

Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 str., teismas
Nutarė:

ieškinį tenkinti.

Priteisti iš atsakovės L. G., a.k. ( – ), ieškovui sodininkų bendrijai „Gervėna“, į. k. 160207271, buveinė – Pašilės g. 59-28, Kaunas, 916,15 Lt (devynis šimtus šešiolika litų 15 ct) skolą, 78,33 Lt (septyniasdešimt aštuonis litus 33 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo (2014-02-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 520 Lt (penkių šimtų dvidešimt litų) bylinėjimosi išlaidas.

Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas;

Informuoti atsakovą: apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.