Bendrijos valdybos posėdžio protokolas Nr. 2015/01


SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“

kodas 160207271, buveinės adresas Pašilės g. 59-28, Kauno m. sav.

BENDRIJOS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 2015/01

2015 m. spalio 4 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl bendrijos buveinės adreso keitimo;
 2. Dėl darbo sutarties pasirašymo su valdybos pirmininku K. Petrausku;
 3. Dėl darbo sutarties nutraukimo su G. Adamavičiene;
 4. Dėl bendrijos dokumentų bei turto perdavimo;
 5. Dėl teisinių ir atstovavimo sutarčių nutraukimo;
 6. Dėl laistomo vandens tiekimo problemų sprendimo;
 7. Dėl apmokėjimo už TV reportažą;
 8. Dėl sodininkų bendrijos „Gervėna“ internetinio puslapio;
 9. Kiti klausimai.

SVARSTYTA: 1. Dėl bendrijos buveinės adreso keitimo;

NUSPRĘSTA:

 

 • Panaikinti sodininkų bendrijos „Gervėna“ buveinės adresą Pašilės g. 59-28, Kaunas;
 • Įregistruoti sodininkų bendrijos „Gervėna“ buveinę adresu V. Krėvės pr. 99A-3, LT 50371, Kaunas. Bendrijos kodas 160207271.

 

Spendimas priimtas vienbalsiai.

SVARSTYTA: 2. Dėl darbo sutarties pasirašymo su valdybos pirmininku K. Petrausku;

NUSPRĘSTA:

Sodininkų bendrijos „Gervėna“  įstatų numatyta tvarka (įstatų 37.2 punktas) sudaryti darbo sutartį su valdybos pirmininku Kęstučiu Petrausku.

Spendimas priimtas vienbalsiai.

SVARSTYTA: 3. Dėl darbo sutarties nutraukimo su G. Adamavičiene;

NUSPRĘSTA: įpareigoti valdybos pirmininką K. Petrauską nutraukti darbo sutartį su G. Adamavičiene LR įstatymų bei teisės aktų numatyta tvarka.

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

SVARSTYTA: 4.  Dėl bendrijos dokumentų bei turto perdavimo.

Valdybos pirmininkas informavo, kad 2015-09-29 G. Adamavičienei išsiųstas registruotas laiškas, su reikalavimu perduoti sodininkų bendrijos „Gervėna“ dokumentus ir turtą.

NUSPRĘSTA:

įpareigoti valdybos pirmininką sudaryti komisiją dokumentų ir turto perėmimui, įtraukiant į jos sudėtį valdybos bei revizijos komisijos narius;

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

SVARSTYTA: 5.  Dėl teisinių ir atstovavimo sutarčių nutraukimo;

Valdybos pirmininkas K. Petrauskas informavo, kad buvusi valdybos pirmininkė G. Adamavičienė 2015 m. rugsėjo 28 d. sudarė atstovavimo sutartį su Valdos Grigonytės advokatų kontora, neturėdama jokių sodininkų bendrijos „Gervėna“ bendrijos narių įgaliojimų (G. Adamavičienės įgaliojimai sustabdyti 2015-09-19 pakartotiniame neeiliniame bendrijos narių susirinkime). Bendrijos buhalterė D.Vaškelienė skubos tvarka 2015-09-30 pervedė 1120 Eur. į advokato padėjėjo Mindaugo Krivicko asmeninę sąskaitą be naujai išrinktos valdybos žinios.

NUSPRĘSTA:

5.1 Nutraukti  teisinių paslaugų bei atstovavimo sutartis su advokate Valda Grigonyte bei jos padėjėju Mindaugu Krivicku;

5.2  Įpareigoti valdybos pirmininką kreiptis į advokatę Valdą Grigonytę su reikalavimu grąžinti neteisėtai pervestas bendrijos narių lėšas į sodininkų bendrijos „Gervėna“ atsiskaitomąją sąskaitą.

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

SVARSTYTA: 6. Dėl laistomo vandens tiekimo problemų sprendimo.

Aptarta, kad laistomo vandens tiekimo problemas reiktų spęsti bendrai su kitomis bendrijomis, kurioms sodininkų bendrija „Gervėna“ tiekia laistomą vandenį. Pažymėta, kad tikslinga būtų gauti laistomo vandens tiekimo schemas bei kitą dokumentaciją, susijusia su laistomo vandens tiekimu ir, išsiaiškinus visas problemas, imtis reikalingų sprendimų.

SVARSTYTA: 7. Dėl apmokėjimo už TV reportažą;

Informuota, kad pakartotinio neeilinio bendrijos narių susirinkimo metu dalyvavo žurnalistas iš UAB Pūkas, kuris ruošė TV reportažą. Ši laida buvo parodyta per Pūko televiziją.

NUSPRĘSTA:

Išlaidas, susijusias TV reportažo parengimu, apmokėti iš sodininkų bendrijos „Gervėna“ atsiskaitomosios sąskaitos.

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

SVARSTYTA: 8. Dėl sodininkų bendrijos „Gervėna“ internetinio puslapio;

NUSPRĘSTA:

Įsteigti SB „Gervėna“ internetinę svetainę.

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

P.s. žiūrėti Registracija