Byla 2-16218-920/2014 Dėl įsiskolinimo išieškojimo


Byla 2-16218-920/2014
Dėl įsiskolinimo išieškojimo

Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės SB „Gervėna“ ieškinį atsakovei O. L., dėl įsiskolinimo išieškojimo,
Nustatė

ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 797,66 Lt skolą, 72,19 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio padavimo dienos iki pilno atsiskaitymo bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinyje nurodė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso sodo pastatas, esantis ( – ) (unikalus Nr. ( – )), minėta nuosavybė įeina į sodininkų bendrijos „Gervėna“ veiklos teritoriją. Ieškovė yra oficialus, juridinių asmenų registre įregistruotas asmuo, kurio tikslas rūpintis jos veiklos teritorijoje esančiais sodais bei ginti bendrijos sodininkų interesus. Pagal bendrijos valdymo organų nutarimus, nustatančius bendrijos narių ir kitų bendrijos teritorijoje sodininkavimo veiklą vykdančių asmenų metinių mokesčių dydžius, skirtus bendrijos bendro naudojimo objektų priežiūrai ir administravimui, bendrijos nariai reguliariai kiekvienais metais turi mokėti mokesčius. Atsakovė šios savo pareigos tinkamai ir laiku nevykdė bei už 2011-2013 m. bendrijai nėra sumokėjusi įmokų, kurių suma siekia 797,66 Lt. Laiku nesumokėjus įmokų nuo nesumokėtų mokesčių sumos už kiekvieną praleistą dieną skolininkė turi mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius, kurie nuo 2013-09-01 iki 2014-02-28 sudaro 72,19 Lt. Atsakovė gera valia skolos nesumokėjo, todėl ieškovė buvo privestas kreiptis į teismą.

Atsakovei O. L. procesiniai dokumentai įteikti 2014-08-19 CPK 130 str. nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą, jame išaiškinant atsakovės teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus, taip pat informuojant atsakovę, jog jai nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovei prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

Ieškinys tenkintinas visiškai.

Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad O. L. nuosavybės teise priklauso sodo pastatas, esantis ( – ) (unikalus Nr. ( – )) (b.l. 15, 49-51), minėta nuosavybė patenka į sodų bendrijos „Gervėna“ veiklos teritoriją (b.l. 16-31). Pagal bendrijos valdymo organų nutarimus, nustatančius bendrijos narių ir kitų bendrijos teritorijoje sodininkavimo veiklą vykdančių asmenų metinių mokesčių dydžius, skirtus bendrijos bendro naudojimo objektų priežiūrai ir administravimui, bendrijos nariai reguliariai kiekvienais metais turi mokėti mokesčius (b.l. 32-44). Atsakovei buvo siunčiami pranešimai, įvykdyti savo prievolę ieškovei (b.l. 45-48), tačiau atsakovė gera valia šios savo pareigos tinkamai ir laiku nevykdė bei už 2011-2013 m. bendrijai nėra sumokėjusi įmokų, kurių suma siekia 797,66 Lt (b.l. 13). Laiku nesumokėjus įmokų nuo nesumokėtų mokesčių sumos už kiekvieną praleistą dieną skolininkė turi mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius, kurie nuo 2013-09-01 iki 2014-02-28 sudaro 72,19 Lt. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina ieškovės pateikti teismui dokumentai – SB „Gervėna“ įstatai (b.l. 16-31), SB „Gervėna“ protokolai, paskaičiuoti mokesčiai (b.l. 13, 32-41, 42-44,), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 1996-04-15 sutartis, sklypo Nr. 353 planas (b.l. 15, 49-51), pranešimai bei įspėjimai atsiskaityti gera valia (b.l. 45-48).

Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), vadovaujantis nurodytu ieškovės reikalavimai dėl skolos, delspinigių priteisimo laikytini pagrįstais ir tenkintini, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 797,66 Lt skola ir 72,19 Lt delspinigiai (CK 1.136 str.-1.138 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.4 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.37 str., 6.210 str., 4.76 str.).

Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 72 Lt žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p.) ir 800 Lt už teisines paslaugas (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., b.l. 53-54).

Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 142 str. 4 d., 258 str., 307 str., teismas,
Nutarė:

ieškinį patenkinti visiškai.

Priteisti iš atsakovės O. L. a.k. ( – ) ieškovės SB „Gervėna“, į.k. 160207271 naudai – 797,66 Lt (septynių šimtų devyniasdešimt septynių litų 66 ct) skolą, 72,19 Lt (septyniasdešimt dviejų litų 19 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (869,85 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-07-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas 72 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) sumokėtą žyminį mokestį ir 800 Lt (aštuonis šimtus litų) už teisines paslaugas.

Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.