Valdybos posėdžio protokolas Nr.2022/03/27


SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“

Valdybos posėdžio protokolas Nr.2022/03/27

2022 m. kovo mėn. 27 d.

Gervėnupis

Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“, Smilgos g. 22, Gervėnupis

Posėdyje dalyvavo valdybos nariai: Vaidas Samajauskas, Virginija Stanionienė, Paulius Ulozas ir valdybos pirmininkas Eugenijus Tamošiūnas.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl komunalinių atliekų pusiau požeminio konteinerio įrengimo.
 2. Pateiktų prašymų priimti į bendrijos narius svarstymas.
 3. Dėl bendrijos narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo sušaukimo.
 4. Ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės sudarymas.
 5. Dėl artezinio ir laistymo vandens tiekimo.
 1. SVARSTYTA: Dėl komunalinių atliekų pusiau požeminio konteinerio įrengimo.

NUSPRĘSTA: Įrengti pusiau požeminį komunalinių atliekų konteinerį pagal parengtą projektą adresu Smilgos g. 22. Konteinerio atvežimui ir sumontavimui sudaryti sutartį su UAB ‚‚TIS‘‘.

 • SVARSTYTA: Prašymai dėl narystės bendrijoje.
  • Prašymas priimti į bendriją Alvaidą Kalnėną, Fontano g. 7,
  • Prašymas priimti į bendriją Vidą Sutkų, Zuikių g. 14.

NUSPRĘSTA: Priimti į bendrijos narius Alvaidą Kalnėną ir Vidą Sutkų. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

 • SVARSTYTA: Dėl bendrijos narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo sušaukimo.

NUSPRĘSTA: Sušaukti bendrijos narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą 2022 m. balandžio mėn. 24 d. 12 val. bendrijos teritorijos Joninių aikštėje. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

 • SVARSTYTA: Ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė.
  • Ūkinės – finansinės veiklos ataskaita,
  • Revizijos komisijos ataskaita,
  • Valdybos pirmininko ataskaita,
  • Valdybos nario rinkimai,
  • Sodo mokesčių už 2022 m. tvirtinimas,
  • Numatomų darbų 2022 metams  tvirtinimas,
  • Kiti nenumatyti einamieji klausimai.

   NUSPRĘSTA: Patvirtinti aukščiau pateiktą darbotvarkę. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

 • SVARSTYTA: Artezinio ir laistymo vandens tiekimas.

NUSPRĘSTA: Esant palankioms oro sąlygoms artezinį vandenį pradėti tiekti š.m. balandžio 15 d. Laistymo sistemos vandenį pradėti tiekti š.m. gegužės 1 d. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Valdyba:

Eugenijus Tamošiūnas                                                                  Vaidas Samajauskas

Paulius Ulozas                                                                               Virginija Stanionienė