PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ 2022


SODININKŲ  BENDRIJA  „GERVĖNA“

PRANEŠIMAS  APIE  SUSIRINKIMĄ

2022 m. balandžio  mėn. 5 d. 

2022 m. balandžio mėn. 24 d. (sekmadienį) 12 val. šaukiamas  visuotinis  bendrijos narių susirinkimas. Registracijos pradžia 11 val.

 Susirinkimo vieta: SB  „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus.
  2. Valdybos pirmininko ataskaita už 2021 metus.
  3. Revizijos komisijos ataskaita.
  4. Bendrijos valdybos nario rinkimai.
  5. Sodo mokesčių už 2022 metus tvirtinimas.
  6. Numatomų atlikti darbų plano 2022 metams tvirtinimas.
  7. Einamieji klausimai.

Bendrijos nariai bei jų įgalioti asmenys registruojami 2022 m.balandžio 24 d. nuo 11.00 val. Registruojantis turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kviečiame bendrijos narius ir sodininkus aktyviai dalyvauti susirinkime

Valdyba