PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINĮ SUSIRINKIMĄ 2022


SODININKŲ  BENDRIJA  „GERVĖNA“

2022 m. balandžio  mėn. 25 d.

2022 m. gegužės mėn. 14 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas  pakartotinis
visuotinis  bendrijos narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: SB  „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus.
  2. Valdybos pirmininko ataskaita už 2021 metus.
  3. Revizijos komisijos ataskaita.
  4. Bendrijos valdybos nario rinkimai.
  5. Sodo mokesčių už 2022 metus tvirtinimas.
  6. Numatomų atlikti darbų plano 2022 metams tvirtinimas.
  7. Einamieji klausimai.

Bendrijos nariai bei jų įgalioti asmenys registruojami 2022 m.gegužės mėn. 14 d. nuo 11.00 val. Registruojantis turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kviečiame bendrijos narius ir sodininkus aktyviai dalyvauti susirinkime

Valdyba