D Ė M E S I O ! ! ! UAB Komunalinių paslaugų centras informuoja, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje įvedama Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Kas yra rinkliavos mokėtojai? Dvinarę vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, […]

Dėl komun. atliekų išvežimo, 2020-04-01


Sodininkų bendrija „Gervėna“ Valdybos pirmininko ataskaita už 2019 metus Ataskaita teikiama už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31. 2019 m. įvykusių visuotinių bendrijos narių susirinkimų ir valdybos posėdžių rezultatai 2019-04-27 visuotinis bendrijos narių susirinkimas (toliau – VBNS) neįvyko dėl kvorumo trūkumo. 2019-05-11 įvyko pakartotinis VBNS pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Trumpai priminsiu […]

Valdybos p-ko ataskaita už 2019 m.Sodininkų bendrijos „Gervėna“ mokesčiai 2019 m. Metinis mokestis, skaičiuojamas nuo sklypo ploto – 7, 00 Eur už arą. Buitinių atliekų (šiukšlių) išvežimo mokestis      – 0, 00 Eur nuo sklypo. Aplinkos tvarkymo mokestis                                – 5, 00 Eur nuo sklypo. […]

SB Gervėna mokesčiai 2020 m.


Žemės savininkai turi teisę gauti piniginę kompensaciją už jų sklypuose esančius elektros įrenginius. Lietuvos aukščiausiasis teismas 2017 m. vasario 22 d. priėmė svarbią nutartį, turėsiančią įtakos ne vieno žemės savininko interesams (bylos Nr. 3K-3-59-219/2017). Teismo nutartis pakeis iki šiol galiojusią praktiką, kai žemės savininkams nebuvo atlyginama už tai, kad jų […]

Ypatinga žinia žemės savininkams, kurių sklypuose stūkso elektros įrenginiai


VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S   DĖL Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO   2013 m. gegužės 2 d. Nr. B1-336 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir […]

Del Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkosInformuojame, kad šiuo metu tikslinama SB “Gervėna” sodininkų registracijos knygos kontaktinė informacija. Prašome sodininkus savo kontaktinius duomenis tikslinti, pranešant valdybos pirmininkui telefonu 8687 29108. Taip pat prašome sodininkus informuoti apie sodų sklypų plotų pasikeitimus. Ši informacija bus reikalinga skaičiuojant mokesčius nuo sklypo ploto 2016-2017 metų sezonui. SB “Gervėna” valdybos pirmininkas

SB “Gervėna” sodininkų dėmesiui


SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ kodas 160207271, buveinės adresas Pašilės g. 59-28, Kauno m. sav. BENDRIJOS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 2015/01 2015 m. spalio 4 d. Susirinkimo darbotvarkė: Dėl bendrijos buveinės adreso keitimo; Dėl darbo sutarties pasirašymo su valdybos pirmininku K. Petrausku; Dėl darbo sutarties nutraukimo su G. Adamavičiene; Dėl bendrijos dokumentų […]

Bendrijos valdybos posėdžio protokolas Nr. 2015/01


SB Gervėna ir teismai
Byla 2-3692-877/2015 Dėl skolos ir delspinigių priteisimo dokumentinio proceso tvarka Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės sodininkų bendrijos „G.“ ieškinį atsakovui E. M. dėl skolos ir delspinigių priteisimo dokumentinio proceso tvarka, Nustatė Ieškovė sodininkų bendrija „G.“ kreipėsi į teismą, prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš […]

Byla 2-3692-877/2015 Dėl skolos ir delspinigių priteisimo