SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ Valdybos posėdžio protokolas Nr.2022/03/27 2022 m. kovo mėn. 27 d. Gervėnupis Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“, Smilgos g. 22, Gervėnupis Posėdyje dalyvavo valdybos nariai: Vaidas Samajauskas, Virginija Stanionienė, Paulius Ulozas ir valdybos pirmininkas Eugenijus Tamošiūnas. Posėdžio darbotvarkė: Dėl komunalinių atliekų pusiau požeminio konteinerio įrengimo. Pateiktų prašymų priimti į […]

Valdybos posėdžio protokolas Nr.2022/03/27


Metinis mokestis, skaičiuojamas nuo sklypo ploto – 7, 00 Eur už arą. Buitinių atliekų (šiukšlių) išvežimo mokestis – 0, 00 Eur nuo sklypo. Aplinkos tvarkymo mokestis – 5, 00 Eur nuo sklypo. Abonementinis mokestis už artezinį vandenį (sodininkams, įsivedusiems geriamą vandenį į sodo sklypą) -7, 24 Eur Kelių remonto mokestis – 10,00 Eur […]

SB Gervėna mokesčiai 2021 m.SODININKŲ BENDRIJA “GERVĖNA“ Bendrijos kodas 160207271 VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.16 2021 m. liepos 31d. Susirinkimo darbotvarkė: Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus. Supažindinimas su atliktais darbais 2020 metais. Revizijos komisijos ataskaita. 3.1. Revizijos komisijos apmokėjimo biudžetas. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai. 4.1. Kandidatų pristatymas: 4.1.2. Tomas Valujavičius 4.1.2. Rasa […]

VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.16


2021 m. liepos mėn.31 d. visuotiniame bendrijos narių susirinkime išrinkta nauja valdyba, kuri 2021 m. rugpjūčio mėn. 16 d. įregistruota Juridinių asmenų registre. Į valdybą išrinkti Vaidas Samajauskas, Paulius Ulozas, Virginija Stanionienė ir Eugenijus Tamošiūnas. Bendrijos valdybos pirmininku išrinktas Eugenijus Tamošiūnas. Visais mokesčių ir kitais klausimais prašome kreiptis į valdybos […]

SB „GERVĖVA“ SODININKŲ DĖMESIUI


SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ 2021m. liepos mėn. 17d. 2021m. liepos mėn. 31d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas pakartotinis visuotinis rinkiminis bendrijos narių susirinkimas.Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė). Susirinkimo darbotvarkė: Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus. Supažindinimas su atliktais darbais 2020 metais. Revizijos komisijos ataskaita. 3.1. Revizijos komisijos […]

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ2021m. liepos mėn. 01d. 2021m. liepos mėn. 17d. (šeštadienį) 12 val. Šaukiamas visuotinis rinkiminis bendrijos narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: SB „Gervėna“ teritorija (Joninių aikštė). Susirinkimo darbotvarkė: Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus. Supažindinimas su atliktais darbais 2020 metais. Revizijos komisijos ataskaita.3.1. Revizijos komisijos apmokėjimo biudžetas. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai.4.1. Kandidatų […]

SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ


Sveiki sodininkai, po Kęstučio netekties, teismo sprendimu laikinai jo pareigas perima EUGENIJUS TAMOŠIŪNAS (teugenijus@gmail.com, tel. 8 687 27318). Jis sodo bendriją atstovaus ir pažymas išdavinės tol, kol bus išrinktas naujas pirmininkas, o kartu ir nauja taryba. Kadangi darbų perdavimo nebuvo, tai prašome su neskubiais klausimais į pirmininką neskubėti kreiptis, leisti […]

Valdybos pirmininkas


Gerbiami sodininkai, su gilia užuojauta pranešame, kad ilgametis bendrijos valdybos pirmininkas Kęstutis Petrauskas 2021-03-17 pralaimėjo kovą su sunkia liga. Bendrija laikinai liko be valdybos pirmininko. Prašome būti supratingais ir neskambinti velioniui Kęstučiui Petrauskui jo mobiliuoju telefonu. Leiskite velionio artimiesiems ramybėje išgyventi šią sunkią valandą. Asmenis, kurie norėtų kandidatuoti į valdybos […]

Valdybos pirmininkas