SODININKŲ BENDRIJA „GERVĖNA“ PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ


2019 m. balandžio 27 d.
2019 m. gegužės 11 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Balandžio 27 d. susirinkimas neįvyko dėl kvorumo trūkumo.
Susirinkimo vieta: sodininkų bendrijos „Gervėna” teritorija (Joninių aikštė).
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (Smilgos g. 22).
2019 m. numatomų darbų plano tvirtinimas.
Sodininkų mokesčių tvirtinimas.
Valdybos pirmininko ataskaita už 2018 m.
Ūkinės – finansinės veiklos ataskaita už 2018 m.
Revizijos komisijos ataskaita.
Einamieji klausimai.

Bendrijos nariai bei jų įgalioti asmenys registruojami 2019 m. gegužės 11 d. nuo 11.00 val. Registruojantis turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba SB „Gervėna“ bendrijos nario pažymėjimą.
Kviečiame visus sodininus, bendrijos narius aktyviai dalyvauti susirinkime. Svarbi kiekvieno bendrijos nario, sodininko nuomonė, svarbus kiekvienas balsas priimant sprendimus.

Valdyba